ONS BELEID

  • Islamitisch Centrum Schiedam is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie.
  • Op basis van feedback vanuit de aangesloten organisaties, de partners en de maatschappij stellen wij ons beleid vast.
  • Wij geven in deze beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende themas: haar diensten en de werkprocessen, verbreding van doelgroepen en versterking van haar maatschappelijke positie.
  • van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.
  • Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.
  • Wij zijn tevreden over onze rol als dienstverlener/ondersteuner, verbinder en staan met beide benen in de Nederlandse samenleving.