De vereniging/moskee is gevestigd te Schiedam in de wijk Nieuwland. Binnen de moskee worden niet alleen gebedsdiensten verricht, maar worden ook veel aandacht besteed aan sociaal maatschappelijke activiteiten. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims. De vereniging verschaft informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims. De vereniging heeft een sfeer van een buurthuis en heeft een unieke positie gekregen in de wijk door haar activiteiten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de integratie van de bezoekers en de leden. De vereniging probeert een brugfunctie te vervullen voor jongeren die tussen wal en schip vallen.

In de loop der jaren zijn activiteiten en afdelingen binnen de vereniging uitgebreid. Zo zijn er een aantal afdelingen opgericht. Naast het bestuur is er thans een vrouwen- en een jongerenvereniging. Ondanks dat ze twee aparte verenigingen zijn, functioneren zij als aparte afdelingen van de moskee.

De deuren van onze vereniging staat open voor iedereen, moslim of niet-moslim, gelovig of niet-gelovig. Iedereen die onze vereniging wil bezoeken, een activiteit of een dienst wil bijwonen, is altijd welkom! Vanzelfsprekend zijn ook scholen, zelforganisaties, en alle andere instanties van harte welkom voor een rondleiding, indien zij kennis willen nemen van ons aanbod. De vereniging probeert een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de islam.

Ons streven is ook om instanties die het contact met onze vereniging willen versterken te informeren over onze vereniging. Zo kunnen we samen vooroordelen weghalen en de sociale cohesie in het wijk Nieuwland verbeteren.

Sociaal cultureel islamitische vereniging bestaat uit de volgende bestuursleden:

Zekeriya Budak, voorzitter
Salih Aydin, bestuurder
Seyit Karabiyik, sociale zaken
Mehmet Yiğit, vice-voorzitter
Sinan Özgören, publieke relaties
Ömer Yarali, vice-voorzitter
Kadir Öztürk, penningmeester
Mehmet ali Tuncer, Secretaris
De bestuurders van SCIV fungeren allen onbezoldigd.